×

Regioner og sundheds­planlægning

Opdateret 21. juni 2016
Læge holder sine hænder om patients hånd

Fakta om regional forebyggelse

Regionerne har ansvaret for forebyggelsen i det regionale sundhedsvæsen samt en rådgivningsforpligtelse i forhold til kommunernes forebyggelses- og sundhedsfremmeindsats. Det regionale sundhedsvæsen omfatter almen praksis og sygehusene i regionen. Sundhedsstyrelsen rådgiver regionerne om forebyggelse.

Til sundhedspersonale og planlæggere

Er du regional sundhedsplanlægger eller ansat i almen praksis eller på sygehus, kan du her på siden finde relevant lovgivning og anbefalinger om varetagelse af regionale forebyggelsesopgaver. Der er også links til Sundhedsstyrelsens publikationer på området.