×

Specialeplanlægning

Opdateret 27. april 2016
Kvinde kigger på flere skærme med undersøgelsesresultater

Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning sætter rammerne for den specialiserede behandling på sygehusene i Danmark. Det sker ved at styrelsen definerer og afgør, hvilke offentlige og private hospitaler, som må varetage de særlige komplekse sygehusfunktioner i Danmark.

Formålet med specialeplanlægning er at sikre høj faglig kvalitet og sammenhæng i behandlingen for patienter i hele landet. 

Et grundlæggende udgangspunkt for specialeplanlægningen er at ”øvelse gør mester”; dvs. at kvaliteten bliver bedre, hvis den sundhedsfaglige erfaring og antallet at behandlinger samles. Samtidig er nærhed til sundhedstilbud ofte af stor betydning, når man skal på sygehuset. Specialeplanlægning er derfor altid en konkret vurdering af kvalitet og nærhed i løsningen af de enkelte specialiserede sundhedsfunktioner.

Specialeplanen er Sundhedsstyrelsens oversigt over, hvilke sygehuse og private hospitaler der må varetage de såkaldte specialfunktioner. Specialfunktionerne dækker de opgaver på sygehusene, som er særligt vanskelige på grund af sjældenhed eller kompleksitet, eller som er meget dyre at udføre. 

Specialeplanen består af 36 specialevejledninger, der dækker de enkelte lægefaglige specialer og et tandlægespeciale. Der er ikke lavet specialeplanlægning for specialerne almen medicin, samfundsmedicin og retsmedicin. 

Specialeplanen revideres disse år

Du kan følge revisionen på denne side. Du kan også få løbende information ved at tilmelde dig Sundhedsstyrelsens nyheder. Vælg nyhedskategorien "Planlægning".