×

Specialeplanlægning

Opdateret 2. september 2015
Kvinde kigger på flere skærme med undersøgelsesresultater

Sundhedsstyrelsen fastsætter kravene til specialfunktioner og godkender opgavefordelingen mellem forskellige sygehuse.

Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning sætter rammerne for den hidtil største omlægning og samling af den specialiserede behandling på sygehusene i Danmark.

Specialeplan 2010 - revisionen er i gang

Sundhedsplanlægning drejer sig om planlægning af sundhedsvæsenet og herunder opgavefordelingen mellem forskellige specialiseringsniveauer.

Du kan følge revisionen på denne side. Du kan også få løbende information ved at tilmelde dig Sundhedsstyrelsens nyheder. Vælg nyhedskategorien "Planlægning og beredskab", der ligger under "Sundhed og behandling”.