×

Udmøntning af satspuljen "Styrket indsats for børn og unge som pårørende"

23. februar 2016, Opdateret 17. marts 2016

Kommuner, regioner og private organisationer inviteres hermed til at søge på puljen "Styrket indsats for børn og unge som pårørende".

I satspuljeaftalen for sundhedsområdet i perioden 2016-2019 har regeringen og de øvrige satspuljepartier afsat midler til en styrket indsats for børn og unge som pårørende, hvis forældre eller søskende har en psykisk sygdom eller en alvorlig somatisk sygdom.

Ansøgningerne skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest 28. april 2016 kl. 12.00

Links

Vejledning

Udmøntning af satspuljen (opdateret 17. marts pga. fejl i reference 5)

Ansøgningsskema 1

Ansøgningsskema 2

Ansøgningsskema 3

Ansøgningsskema 4

Formål med puljen

Formålet med puljen er at opspore eller helt undgå mistrivsel hos barnet eller den unge, som måtte opstå i forbindelse med forældres eller søskendes alvorlige sygdomsforløb.

Mere end 120.000 børn og unge har forældre eller søskende med psykisk eller alvorlig somatisk sygdom. Mindst 80.000 børn og unge har en mor eller far, der har en psykisk lidelse, mens omkring 42.000 børn og unge er pårørende til alvorligt somatisk syge forældre. Børn, som oplever alvorlig sygdom eller dødsfald som følge heraf i den nærmeste familie, er i risiko for selv at udvikle psykiske og psykosociale virkninger, som følge af de belastninger, der er udsat for. Børn, som vokser op i familier med psykiske lidelser, har øget risiko for selv at udvikle psykisk sygdom.

Satspuljen ”Styrket indsats for børn og unge som pårørende” udmøntes med i alt 9 mio. kr.

Puljen forventes afviklet med udviklingsprojekter, der bygger videre på allerede eksisterende erfaringer fra lignende projekter med børn og unge som pårørende.

Puljen afvikles i perioden august 2016 – juni 2019 med fokus på at styrke indsatsen i regioner, kommuner og civilsamfund i forhold til målgruppen børn og unge i alderen 5 - 18 år.

Puljen kan ansøges af kommuner, regioner og private organisationer.

Sundhedsstyrelsen forventer at udmønte midler til 3-5 projekter.