×

EAN-, CVR-nummer og bankoplysninger

Opdateret 13. november 2014
  • CVR-nummer: 12070918
  • EAN-nummer: 5798000363007

Sundhedsstyrelsen overgik pr. 1. januar 2013 til et fælles CVR- og EAN-nummer (i stedet for de tidligere anvendte numre i den gamle Sundhedsstyrelse og Lægemiddelstyrelse).

EAN-nummeret er gældende for leverancer til hele Sundhedsstyrelsen, dvs. inkl. Sundhedsstyrelsens Embedslægeinstitutioner og Statens Institut for Strålebeskyttelse.

Fakturaer vedr. Sundhedsstyrelsens puljer og tilskudsfinansierede aktiviteter, samt fakturaer vedrørende apotekervæsenet, skal fremsendes til nedenstående EAN-numre:

  • 5798000362147: Sundhedsstyrelsens puljer og tilskudsfinansierede aktiviteter (EAN-nummeret må kun anvendes efter aftale med puljeansvarlig fra Sundhedsstyrelsen)
  • 5798000362161: Sundhedsstyrelsens puljer og tilskudsfinansierede aktiviteter (EAN-nummeret må kun anvendes efter aftale med puljeansvarlig fra Sundhedsstyrelsen)
  • 5798000362185: Apotekervæsenets udligningsordning (lovbunden bevilling).

Om EAN-numre

Alle danske virksomheder skal sende deres fakturaer elektronisk til de offentlige myndigheder, de handler med. EAN-numret er en elektronisk adresse, som du skal bruge, når du sender en elektronisk faktura til Sundhedsstyrelsen.

Udover EAN-nummeret skal den elektroniske faktura indeholde den reference, samt evt. det ordrenummer/kontostreng, som der er oplyst vedr. ordreafgivelsen.

Læs mere om, hvordan du sender en elektronisk faktura, inkl. svar på en række tekniske spørgsmål, på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside.


Bankoplysninger

Sundhedsstyrelsen administrerer mange puljer, og har derfor flere bankkonti. For at sikre at indbetalinger bliver korrekt placeret, bedes det aftalt med Sundhedsstyrelsen, hvilken bankkonto pengene skal indbetales til.

Medmindre Sundhedsstyrelsen anmoder om forudbetaling af gebyrer/afgifter, skal indbetaling først overføres efter fakturamodtagelse.