×

Mobilstråling og trådløse netværk

Opdateret 17. december 2013

Ikke-ioniserende stråling

"Ikke-ioniserende stråling" omfatter den del af det elektromagnetiske spektrum, som ligger under 300 GHz. Det vil sige elektromagnetiske bølger, som ikke ioniserer eller elektrificerer molekyler ved en strålingspåvirkning, og som væsentligst omfatter UV-lys (fra for eksempel solarier), synligt lys, mikrobølger, radiobølger, og det der kaldes ekstremt lavfrekvente bølger eller felter.

Nogle elektromagnetiske bølger i dette spektrum kan dog påvirke omgivelserne på anden vis med opvarmning - for eksempel mikrobølger som det kendes fra mikrobølgeovne.

Elektromagnetiske bølger

Elektromagnetiske bølger omfatter både udsendelsen af radiobølger fra antenner og mobiltelefoner og effekter fra produktion og forbrug af elektricitet - og i så tilfælde oftest i forbindelse med samtidig tilstedeværelse af elektromagnetiske felter.

Elektromagnetisme er magnetisme fremkaldt af elektriske strømme - for eksempel rundt om strømførende ledninger og elektriske apparater - eksempelvis radioer, hårtørrere og støvsugere. 

Links

Notat 19. juni 2013: Udsættelse for radiofrekvente elektromagnetiske felter (REMF)

Notat: Exposure from mobile phones, base stations and wireless networks, A statement by the Nordic radiation safety authorities, 17. december 2013