×

Radonundersøgelse: kort

31. marts 2009, Opdateret 12. september 2013

Danmarkskort med opdeling i forhold til radonforhold
Hent kort som pdf.

Danmarkskort med opdeling i forhold til radonforhold
Hent kort som pdf.

Kortet med byer og veje angiver i tillæg til radonforholdene også placeringen af de største danske byer og veje. Dette kort er udarbejdet af Kort & Matrikelstyrelsen i 2008.

For landet som helhed havde 4,6% af enfamiliehusene værdier over 200 Bq/m³. Det svarer til 65.000 huse. I visse egne (f.eks. Nordjylland) var mindre end 1% over 200 Bq/m³. I andre egne (f.eks. visse steder på Fyn og Bornholm) var værdien større end 10%. 15 huse i undersøgelsen havde værdier over 400 Bq/m³.