×

Alkoholbehandling

Kommunerne har overtaget ansvaret for alkoholbehandlingen i Danmark i forbindelse med den Sundhedslov, som trådte i kraft 1. januar 2007.

Sundhedsstyrelsen arbejder for at understøtte kvaliteten i kommunernes alkoholbehandling ved at:

  • støtte forskellige metodeudviklingsprojekter
  • udarbejde rådgivningsmateriale
  • udbyde kurser, f.eks. til alkoholbehandlere
  • føre register over den offentligt finansierede alkoholbehandling – klientel, henviser, med videre - Nationale Alkoholbehandlingsregister - NAB

Sundhedsstyrelsen giver råd til borgerne om alkohol ved at udgive forskellige pjecer og hjemmesider. Rådene henvender sig til voksne, gravide, børn og unge. Rådene handler for eksempel om gode vaner med alkoholforbrug, hvad man kan gøre, hvis man er bekymret for sit eget eller en andens forbrug af alkohol og hvordan forældre kan støtte deres unge til gode alkoholvaner.

Kommunerne har ansvaret for forebyggelse og behandling af alkoholproblemer. Kontakt kommunen, hvis du har brug for råd og hjælp. 

Nyttige links

NAB-register og indberetningsskema

Rapporter fra NAB-registret:
Alkoholbehandlingen i Danmark 2014

Alkoholbehandlingen i Danmark 2007

Alkoholbehandlingen i Danmark 2006

Hjælp og rådgivning vedrørende alkoholproblemer: www.hope.dk

Rådgivning mv. for unge - børn af forældre med alkoholproblemer www.tuba.dk

For alkoholbehandling se servicestyrelsens hjemmeside: www.tilbudsportalen.dk

Hjemkommunen kan oplyse, om kommunen dækker de økonomiske udgifter til et givent alkoholbehandlingstilbud.

Udgivelser

Evaluering af kommunale forsøgsprojekter om gravide og alkohol;
Evalueringsrapport, COWI, december 2013
Bilagsdel til evalueringsrapport

Medicinsk Teknologivurdering af alkoholbehandling

Litteraturstudiet Familieorienteret alkoholbehandling

Kvalitet i alkoholbehandlingen

Metoder i familieorienteret alkoholbehandling

Børn i familier med alkoholproblemer - En evaluering af tre former for støtte

Puljer

Kvalitet i alkoholbehandlingen ved blandt andet familieorienteret alkoholbehandling
Opdateret 17. februar 2015