×

Miljø og sundhed

Opdateret 29. oktober 2015
Hav

Miljøet betyder meget for vores sundhed

Vi bliver udsat for påvirkninger fra miljøet for eksempel gennem luft, jord, vand, fødevarer og ved brug af produkter.

Miljøet indvirker på sundheden overalt hvor vi befinder os, indendørs og udendørs, i boliger, institutioner, skoler, på arbejdspladser, i transportmidler med videre.

Sundhedsstyrelsen rådgiver sundhedsministeren og myndigheder, der regulerer miljøfaktorer, om helbredseffekter af miljøfaktorer ud fra en samlet viden om befolkningens sundhedstilstand, og hvad der kan påvirke sundheden.  

Sundhedsstyrelsen arbejder for, at der gøres en central indsats over for miljøfaktorer, der kan skade sundheden. Det sker blandt andet ved at deltage i arbejdsgrupper på tværs af forskellige ministerier, herunder den tværministerielle koordinerende arbejdsgruppe, som skal sikre en koordineret og sammenhængende indsats over for miljøfaktorer, der kan påvirke sundheden.

Sundhedsstyrelsen deltager også i udvikling af arbejdet med miljø og sundhed internationalt i Norden, WHO og EU.

Se om miljø og sundhed i WHOs Europa-region

Embedslægeinstitutioner

Embedslægeinstitutionerne rådgiver regioner og kommuner om de sundhedsrelaterede konsekvenser af forskellige miljøforhold. Det kan for eksempel være i relation til drikkevand, jordforurening, indeklima, luftforurening fra særligt forurenende virksomheder, antenner til mobilkommunikation og andre faktorer, hvor der er spørgsmål om risiko for helbredet.