×

Narkotika

Se fakta om stoffer, få tal på udbredelse og læs om forebyggende projekter og kampagner.

tabletter spredt ud på glasplade

Fakta om narkotika

"Narkotika" bruges ofte om alle de psykoaktive stoffer, der er forbudte. Men begrebet dækker over mange stoffer med meget forskellige virkninger og risici. Groft sagt kan man dele stofferne op i dem, der især  

  • virker sløvende for eksempel hash, heroin
  • virker stimulerende for eksempel amfetamin, kokain, ecstasy, khat
  • giver hallucinationer for eksempel lsd, meskalin, psilocybinsvampe

Indsats mod narkotika

Den overordnede målsætning for den danske narkotikapolitik er, at begrænse tilgangen af nye stofmisbrugere mest muligt, at begrænse udbredelse af stoffer mest muligt og samtidig at tilbyde behandling og begrænse skader af den brug, der trods alt finder sted. Indsatsen mod narkotikaproblemer består af kontrol gennem politi og retsvæsen, og af behandling og forebyggelse, som kommunen står for. 

Sundhedsstyrelsens årsrapport om narkotikasituationen følger udviklingen i stofproblemer og indsatsen imod dem: Narkotikasituationen i Danmark 2015

Læs mere om årsrapporter og se tidligere årsrapporter

Cannabis

Notat: Cannabis - den aktuelle viden om rusvirkninger, skadevirkninger og udbredelse (marts 2013)

Hjælp til at stoppe misbrug

Kommunerne har ansvaret for forebyggelse og behandling af misbrugsproblemer. Kontakt kommunen, hvis du har brug for råd og hjælp.

Sundhedsstyrelsen har udgivet vejledninger til sundhedspersonale om afhængighedsskabende lægemidler og den lægelige behandling af stofmisbrug.

Unge og stoffer

De fleste unge prøver aldrig stoffer. Men alle unge risikerer at få tilbud om det. Derfor er det godt, hvis unge ved noget om stofferne, og hvorfor de er farlige. Den information får du på stofinfo, som er Sundhedsstyrelsens hjemmeside for unge om stoffer.

Links

Råd om misbrug:

www.netstof.dk

www.uturn.dk

Opdateret 15. september 2016