×

Tobak

Opdateret 19. august 2015

De tobaksforebyggende indsatser i Danmark både nationalt og lokalt foregår på flere niveauer med udgangspunkt i WHO’s rammekonvention. Sundhedsstyrelsen arbejder på et nationalt niveau i tæt samarbejde med kommuner, regioner og NGO’er.

De centrale elementer i det tobaksforebyggende arbejde er:

  • Fremme af rygestop
  • Fremme af røgfrie miljøer
  • Forebyggelse af rygestart

Kampagne i 2015/2016

I 2015 og 2016 gennemfører Sundhedsstyrelsen ”Hjælp til rygestop” - kampagnen, hvor alle landets kommuner har mulighed for at sætte rygestop på den kommunale dagsorden. 

Kampagnen gennemføres som del af regeringens forstærkede indsats overfor storrygere (personer der ryger mere end 15 cigaretter dagligt eller tilsvarende i andre former for tobak) i perioden 2014-2017.

Læs mere om kampagnen

Ernst, 64 år

Efter at have røget siden han var 17, har Ernst nu være røgfri i 2 år. Og han føler sig yngre og yngre for hver dag, der går uden røg...

Se film med Ernst

Margaret, rådgiver på Stoplinien

Til dagligt arbejder Margaret som sygeplejerske på Gentofte Hospital. Margaret er sikker på, at med den rette hjælp kan alle blive røgfri...

Se film med Margaret

Tanja, 37 år

Tanja arbejder som pensionsmedarbejder i PFA og har været røgfri i 1 år. Tanjas datter er vild med, at Tanja ikke længere lugter af røg...

Se film med Tanja