×

Tobak

Opdateret 22. juni 2016

De tobaksforebyggende indsatser i Danmark både nationalt og lokalt foregår på flere niveauer med udgangspunkt i WHO’s rammekonvention. Sundhedsstyrelsen arbejder på et nationalt niveau i tæt samarbejde med kommuner, regioner og NGO’er.

De centrale elementer i det tobaksforebyggende arbejde er: