×

Aktindsigt i patientjournal

13. marts 2009, Opdateret 1. april 2009

Patienter, der er fyldt 15 år, har ret til at få aktindsigt i deres patientjournaler.

Adgangen til aktindsigt kan begrænses, hvis der i det konkrete tilfælde vurderes, at patientens ret til at blive gjort bekendt med oplysningerne i patientjournalen, bør vige af hensyn til patienten selv eller andre private interesser, for eksempel de pårørendes.

En patient kan give en anden fuldmagt til at opnå aktindsigt.

Relevant lovgivning

Bekendtgørelse nr. 913 af 13. juni 2010 af lov om sundhedsloven (kapitel 8, aktindsigt)

Vejledning nr. 155 af 14. september 1998 om aktindsigt mv. i helbredsoplysninger

Bekendtgørelse nr. 664 af 14. september 1998 om betaling for afskrifter, edb-udskrifter og fotokopier, der udleveres efter kapitel 4 om aktindsigt i lov om patienters retsstilling