×

Kunstig befrugtning (assisteret reproduktion)

Opdateret 6. februar 2015

Kunstig befrugtning omfatter al lægelig behandling og diagnostik, som bygger på eller kombineres med udtagning af menneskelige æg og/eller instrumentelt assisteret befrugtning med sædceller.

Behandling med kunstig befrugtning sker under den enkelte læges ansvar efter autorisationsloven, særligt i Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedfaglig virksomhed, § 17 vedrørende omhu og samvittighedsfuldhed.

Her på siden finder du links til regler om kunstig befrugtning, som er udstedt med hjemmel i befrugtningsloven. Du kan også finde selve loven.

Vejledninger

Sundhedsstyrelsens vejledning til lægerne om kunstig befrugtning

Vejledning nr. 9628 af af 11. december 2012 om autoriserede sundhedspersoners og vævscentres virksomhed og forpligtelser i forbindelse med kunstig befrugtning

Lovgivning

Lov om kunstig befrugtning

Lovbekendtgørelse nr. 923 af 4. september 2006

Regler for donation og opbevaring af æg og sæd samt vedrørende godkendelse af nye behandlinger

Bekendtgørelse nr. 1344 af 27. november 2013 om assisteret reproduktion

Lægers indberetningspligt

Bekendtgørelse nr. 1522 af 16. december 2004 om indberetning af IVF-behandling mv. samt Præimplantationsdiagnostik og Svangerskabsreduktion (til landets læger).

Regler om vurdering af forældre-uegnethed (kunstig befrugtning)

Bekendtgørelse nr. 1345 af 27. november 2013 om vurdering af forældreuegnethed i forbindelse med behandling med assisteret reproduktion

Regler om Præimplantationsdiagnostik i særlige tilfælde, som kræver Sundhedsstyrelsens godkendelse

Bekendtgørelse nr. 286 af 23. april 2004 om anvendelse af præimplantationsdiagnostik i særlige tilfælde