×

Kunstig befrugtning (assisteret reproduktion)

Opdateret 14. maj 2014

Kunstig befrugtning omfatter al lægelig behandling og diagnostik, som bygger på eller kombineres med udtagning af menneskelige æg og/eller instrumentelt assisteret befrugtning med sædceller.

Behandling med kunstig befrugtning sker under den enkelte læges ansvar efter autorisationsloven, særligt i Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedfaglig virksomhed, § 17 vedrørende omhu og samvittighedsfuldhed.

Her på siden finder du links til regler om kunstig befrugtning, som er udstedt med hjemmel i befrugtningsloven. Du kan også finde selve loven.

Nyttige links

Sundhedsstyrelsens vejledning til lægerne om kunstig befrugtning

Lov om kunstig befrugtning.
Lovbekendtgørelse nr. 923 af 4. september 2006.

Regler for donation og opbevaring af æg og sæd samt vedrørende godkendelse af nye behandlinger.
Bekendtgørelse nr. 1035 af 5. november 2012 om kunstig befrugtning.

Lægers indberetningspligt.
Bekendtgørelse nr. 1522 af 16. december 2004 om indberetning af IVF-behandling mv. samt Præimplantationsdiagnostik og Svangerskabsreduktion (til landets læger).

Regler om vurdering af forældre-uegnethed (kunstig befrugtning).
Bekendtgørelse nr. 1026 af 31. oktober 2012 om vurdering af forældreuegnethed i forbindelse med behandling med kunstig befrugtning.

Regler om Præimplantationsdiagnostik i særlige tilfælde, som kræver Sundhedsstyrelsens godkendelse.
Bekendtgørelse nr. 286 af 23. april 2004 om anvendelse af præimplantationsdiagnostik i særlige tilfælde

Relevant lovgivning

Vejledning om kunstig befrugtning 2007 (læsevenlig pdf)

Vejledning nr. 15057 af 30. september 1997 om kunstig befrugtning og anden reproduktionsfremmende behandling (Til landets læger)