×

Diabetes

Opdateret 12. februar 2016

Diabetes (også kaldet sukkersyge) er en tilstand med kronisk forhøjet sukkerindhold i blodet. De to hyppigste former for diabetes kaldes type 1-diabetes og type 2-diabetes.

Diabetes indebærer en øget risiko for at udvikle en række alvorlige komplikationer i hjerte-karsystemet, nervesystemet, nyrer og øjne, og dette er blandt andet medvirkende til, at diabetikere har en betydelig overdødelighed i forhold til ikke-diabetikere.

Ældre kvinder gør gymnastik ved bom

Type 1

Type 1-diabetes rammer typisk børn og yngre personer, men sygdommen optræder i alle aldersklasser. Årsagen til type 1-diabetes er mangelfuld eller ophørt insulinproduktion, og type 1-diabetes skal derfor altid behandles med insulin.

Type 2

Risikoen for at udvikle type 2-diabetes stiger med alderen, og type 2-diabetespatienter har ofte forhøjet insulinproduktion, men en nedsat følsomhed for insulinen i kroppen (insulinresistens).
Væksten i antallet af type 2 diabetikere skyldes i Danmark primært usund og inaktiv levevis og en voksende ældrebefolkning.

Sundhedsstyrelsen ændrede i 2012 de diagnostiske kriterier for type 2-diabetes, således at anbefalingen er at anvende HbA1c til diagnosticering. Dette kan have betydning for de aktuelle tal for forekomsten.

Diabetesregisteret

Tallene for diabetesforekomsten kommer blandt andet fra Diabetesregistret og Dansk Diabetes Database.

Links

Diabetesforeningen

Dansk Endokrinologisk Selskab