×

Diabetes

Opdateret 2. juni 2015

Diabetes (også kaldet sukkersyge) er en tilstand med kronisk forhøjet sukkerindhold i blodet. De to hyppigste former for diabetes kaldes type 1-diabetes og type 2-diabetes.

Diabetes indebærer en øget risiko for at udvikle en række alvorlige komplikationer i hjerte-karsystemet, nervesystemet, nyrer og øjne, og dette er blandt andet medvirkende til, at diabetikere har en betydelig overdødelighed i forhold til ikke-diabetikere.

Ældre kvinder gør gymnastik ved bom

Type 1

Type 1-diabetes rammer typisk børn og yngre personer, men sygdommen optræder i alle aldersklasser. Årsagen til type 1-diabetes er mangelfuld eller ophørt insulinproduktion, og type 1-diabetes skal derfor altid behandles med insulin.

Der skønnes i dag at være ca. 32.000 personer med type 1-diabetes, og der er i de seneste ti år set en let øgning i antallet af børn med nyopstået type 1-diabetes.

Type 2

Risikoen for at udvikle type 2-diabetes stiger med alderen, og type 2-diabetespatienter har ofte forhøjet insulinproduktion, men en nedsat følsomhed for insulinen i kroppen (insulinresistens).

Der anslås at være ca. 320.000 danskere med konstateret diabetes (heraf ca. 32.000 type 1), og det estimeres, at ca. 150.000 danskere har type 2-diabetes uden at vide det. Det anslås, at der hvert år er omkring 20.000 danskere, som får type 2-diabetes. Væksten i antallet af type 2 diabetikere skyldes i Danmark primært usund og inaktiv levevis og en voksende ældrebefolkning.

Sundhedsstyrelsen ændrede i 2012 de diagnostiske kriterier for type 2-diabetes, således at anbefalingen er at anvende HbA1c til diagnosticering. Dette kan have betydning for de aktuelle tal for forekomsten.

Diabetesregisteret

Tallene for diabetesforekomsten stammer fra de nyeste opgørelser fra Diabetesregisteret, som Statens Serum Institut administrerer.

Links

Diabetesforeningen

Dansk Endokrinologisk Selskab

JDRF - Fonden for diabetesforskning