×

Kønsskifte og kastration

Opdateret 12. januar 2015
Vejledning om procedurer for kønsskifte og kastration i Danmark og i udlandet.

Kvinde med kalender står bagest i lang kø

Kastration, herunder med henblik på kønsskift

Sundhedsstyrelsen behandler ansøgninger om kastration, herunder med henblik på kønsskifte. Ved kastration forstås indgreb, hvorved kønskirtlerne fjernes, eller behandling, hvorved de varigt sættes ud af funktion, jf. sundhedsloven §104.

Kastration med henblik på kønsskifte er reguleret i sundhedslovens kapitel 33. Af sundhedslovens §116 fremgår det, at det er Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, der giver tilladelse til kastration. Denne kompetence er i henhold til bekendtgørelse nr. 957 af 28. august 2014 om sterilisation og kastration, § 5 overdraget til Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsen behandler endvidere ansøgninger om anerkendelse af kønsskifte foretaget i udlandet.

Lovgivning

Lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, Sundhedsloven, afsnit VIII (kap. 29 - 33) om sterilisation og kastration

Bekendtgørelse nr. 957 af 28. august 2014 om sterilisation og kastration