×

Organdonation

Opdateret 7. maj 2014

Organer bruges kun til transplantation, hvis man selv eller ens nærmeste har givet tilladelse. Se hvordan man giver tilladelse via tilmelding til Donorregistret.

Menneskemylder på butiksstrøg

Sundhedsstyrelsen varetager den løbende overvågning og centrale oplysningsindsats om organdonation. Muligheden for at transplantere organer betyder, at vi alle bliver stillet over for nye, svære valg. Et af valgene er, om man vil være organdonor efter sin død.

Hvad enten svaret er ja eller nej, er det vigtigt, at du tager stilling og fortæller dine nærmeste, hvad du mener. Hvis dine nærmeste ikke kender din holdning, kan det være vanskeligt for dem at tage stilling. Ikke mindst i en situation, der i forvejen er meget svær.

I Danmark bruges organer kun til transplantation, hvis man selv eller ens nærmeste har givet tilladelse. Alle over 18 år kan selv bestemme, om de vil tillade transplantation af deres organer i tilfælde af hjernedød.

Har du ikke taget stilling eller undladt at meddele din beslutning skriftligt eller mundtligt, skal dine pårørende i givet fald sige ja eller nej.

Ved skriftlig donortilmelding kan de pårørende ikke ændre på din beslutning, medmindre du ønsker, at de skal kunne gøre det. Dette skal så afkrydses særskilt på donorkortet eller på tilmeldingen til Donorregistret. 

Tilmelder man sig Donorregistret, er det ikke nødvendigt også at udfylde donorkortet og bære det på sig.

Donorfolder

"Organdonor: Tag stilling sammen med dine nærmeste"

"TIL PÅRØRENDE om hjernedød og organdonationer"

Tilmeld dig her

Du kan skriftligt tage stilling på to måder:

  1. Tilmeld dig Donorregistret eller
  2. Udfyld donorkortet, og bær det på dig 

Relevante links

Dansk Center for Organdonation

Oplysning om Organdonation 

Scandiatransplant