×

Skizofreni

Opdateret 18. marts 2016

Skizofreni er en psykisk sygdom, hvor symptomerne fx kan være oplevelser af, at noget udefra kan påvirke patientens tanker, oplevelse af at høre stemmer eller andre hallucinationer, oplevelser af at blive styret af udefra kommende kræfter eller af kræfter, der påvirker kroppen, legemlige påvirkningsoplevelser, forstyrrede sansningsoplevelser, vedvarende hallucinationer, sproglige tankeforstyrrelser og stivnet adfærd som fx at have vanskeligheder med at skabe og vedligeholde kontakten til andre.

En arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen har udarbejdet et referenceprogram for skizofreni (2004) - det kan du finde via relevansboksen til højre sammen med en andre relevante links.

Læs mere om skizofreni på:

Links

NKR: Behandling af patienter med skizofreni og komplekse forløb 2015

Referenceprogram for skizofreni 2004

Folder med resume af anbefalinger i referenceprogram for skizofreni