×

Hepatitis B vaccination af børn

6. juli 2005, Opdateret 16. august 2013

Hepatitis B hos børn i daginstitutioner


Smitte med hepatitis B i daginstitutioner i Danmark sker sjældent, men enkelte tilfælde har været  beskrevet. Hvis embedslægen ved, at der går et barn med hepatitis B, tilbydes børn og ansatte vaccination.

Hepatitis B som en del af børnevaccinationsprogrammet


Sundhedsstyrelsen finder på nuværende tidspunkt, at der ikke er tilstrækkeligt belæg for at anbefale, at vaccination mod hepatitis B indføres som en del af det danske børnevaccinationsprogram. Der er aktuelt intet smittetryk af hepatitis B i Danmark, som nødvendiggør skift til massevaccination i barnealderen.

I stedet foreslår Sundhedsstyrelsen at styrke den nuværende strategi for forebyggelse af hepatitis B. Dette kan ske ved systematisk undersøgelse og vaccination af grupper i samfundet, der er i risiko for hepatitis B, samt gennem rådgivning om forebyggelse.

Sundhedsstyrelsen ønsker således en bedre gennemslagskraft af de eksisterende anbefalinger i vejledningen om forebyggelse mod viral hepatitis fra juni 2002 (Hepatitisvejledningen).

 

Information om smitte og vaccination

Se Sundhedsstyrelsens indstilling her

Se hepatitis-vejledningen her

Information om hepatitis B hos børn i daginstitutioner

MTV-rapport
Indførelse af hepatitis B vaccination i børnevaccinations-programmet