×

Vejledning om MRSA

Opdateret 2. marts 2016

MRSA er et stigende problem i Danmark, og formålet med Sundhedsstyrelsens vejledning om MRSA er derfor at forebygge spredning og holde niveauet for MRSA nede.

Da Sundhedsstyrelsens første vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA udkom i 2006, var hovedproblemet, at MRSA blev spredt på hospitaler. Det er lykkes at vende den udvikling, så spredningen på hospitaler i større omfang nu er standset.

Den nuværende stigning af MRSA skyldes i stedet, at MRSA spredes i samfundet blandt andet på grund af rejseaktivitet, og fordi der konstateres flere tilfælde af en særlig svinetype, MRSA CC 398. 

Målgruppe for vejledningen

Sundhedsstyrelsens vejledning om MRSA henvender sig primært til ledere og medarbejdere inden for sundhedsvæsenet. Vejledningen beskriver ansvarsfordelingen mellem den behandlende læge, Sundhedsstyrelsen, de klinisk mikrobiologiske afdelinger på hospitalerne, Statens Serum Institut m.fl. 

Udgangspunktet for vejledningen er, at personer med MRSA har samme krav på sundhedsydelser som alle andre. Det vil sige, de har ret til at blive indlagt på en hvilken som helst hospitalsafdeling, som kan behandle deres grundlidelse, og de har ret til at deltage i sociale aktiviteter, genoptræning m.m. på plejehjem og lignende steder.

Det er således først og fremmest personalet, der gennem hygiejniske forholdsregler skal forebygge spredning.

Vejledningens hovedpunkter

  • Kriterierne for anmeldelse af MRSA
  • Risikosituationerne for MRSA
  • Undersøgelse for MRSA
  • Behandling af MRSA-positive
  • Særlige regler for behandling af MRSA 398
  • Behandling af MRSA hos nyfødte
  • Infektionshygiejniske retningslinjer

Materialer om MRSA

Materialer om MRSA kan ses nedenfor. De omfatter:

  • Vejledningen fra november 2012 i en printervenlig udgave. 
  • En række bilag, der er knyttet til vejledningen
  • Et link til fire særlige hygiejnebilag på Statens Serums Instituts hjemmeside. Hygiejnebilagene beskriver generelle infektionshygiejniske og MRSA-supplerende retningslinjer for hospitaler, plejeboliger og lignende institutioner, hjemmepleje samt klinikker uden for hospitaler. 

Vejledning 

Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA, 2. udgave

Bilag til vejledning

MRSA hos sundhedspersonale

Personligt MRSA-kort

Information om behandling af MRSA

Information om MRSA af svinetype (MRSA 398)

Skema 1a og 1b: De 4 almene risikosituationer og de specielle risikosituationer

Skema 2: Tidspunkter for kontrol efter behandling

Skema 3: Podning og isolation ved indlæggelse

Dispensation af 20. november 2006 (Beskæftigelsesministeriet)

Medlemmer af arbejdsgruppen

Håndtering af MRSA hos migranter

Håndtering af MRSA hos migranter, 2. udgave (18. februar 2016)

Andre links

Hygiejnebilag, Statens Serum Institut