×

Zikavirus

Opdateret 2. august 2016

Siden starten af 2016 er der forekommet et stort udbrud af Zikavirus-infektion i Syd- og Mellemamerika. Udbruddet har siden spredt sig til det sydlige USA. Infektionen er sædvanligvis mild, og 80 % får ingen symptomer, men den kan være et problem hos gravide.

Der er videnskabelig konsensus om, at infektion med Zikavirus hos gravide kan forårsage mikroencefali og andre misdannelser i centralnervesystemet hos fostre og nyfødte.

Gravide og kvinder, der aktuelt påtænker at blive det, anbefales derfor at udskyde ikke-nødvendige rejser til områder med udbrud af Zikavirus.

Ligeledes er der enighed om, at infektion med Zikavirus kan forårsage nervesygdommen Guillain-Barré syndrom.

Råd til gravide og kvinder, der planlægger graviditet

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at:

 • Gravide og kvinder, der aktuelt påtænker at blive gravide, udskyder ikke-nødvendige rejser til de berørte områder indtil efter graviditeten (se Statens Serum Instituts side om Zikavirus)

 • Hvis rejsen ikke kan udskydes, skal gravide være særligt omhyggelige med at beskytte sig mod myggestik.

 • Gravide, som har rejst i de berørte områder under deres graviditet, skal informere deres læge og jordemoder om opholdet.

 • Kvinder, der har rejst i de berørte områder, og som planlægger graviditet, opfordres til at vente to måneder efter hjemkomst med at blive gravide.

Mænd, der kommer hjem fra områder med udbrud af Zikavirus, og som har en gravid partner, anbefales at anvende kondom i resten af graviditeten. Det sker som en ekstra sikkerhed, fordi man endnu ved så lidt om en eventuel seksuel overførsel af smitte. 

Hvis partneren er i den fertile alder, men ikke er kendt gravid, anbefales det, at manden anvender kondom i mindst to måneder efter hjemkomsten. Hvis manden har eller har haft symptomer på infektion med Zikavirus er anbefalingen dog, at han anvender kondom i minimum seks måneder.

Råd til rejsende: hvordan du undgår at blive smittet med Zikavirus

Der findes ingen vaccine og ingen behandling mod Zikavirus. Beskyttelse mod myggestik er derfor den vigtigste forebyggelse af smitte. 

I modsætning til malariamyg, så stikker myggen, som spreder Zikavirus, også om dagen. Rejsende i de berørte områder og særligt gravide samt rejsende med nedsat immunforsvar eller kronikere skal være omhyggelige med at beskytte sig mod myggestik ved at:

 • Have en dækkende påklædning med lange ærmer, lange bukser og sokker.
 • Bruge myggemidler, sove under myggenet og evt. sprøjte boligen med insektmiddel.
 • Myggemidler bør benyttes også om dagen, og indsmøring gentages, hvis man sveder.

Værd at vide om Zikavirus

 • Zikavirus forekommer ikke naturligt i Danmark, og der er ikke risiko for en epidemi i Danmark. 
 • Zikavirus overføres med stik fra myggen Aedes, som er udbredt over store dele af kloden, primært i tropiske og subtropiske områder. 
 • Det er vigtigt at understrege, at smitten generelt ikke overføres fra menneske til menneske. Der har dog været rapporteret enkelte tilfælde af seksuel smitte. 
 • Op mod 80 % af personer, der er inficeret med Zikavirus, oplever ingen symptomer.
 • Zikavirus forårsager mild sygdom med feber, der kan være ledsaget af udslæt, muskel- og ledsmerter, hovedpine og øjenbetændelse. 
 • Der er ingen behandling for infektionen, men den går over af sig selv efter 4-7 dage. 
 • Inkubationstiden (tiden, der går fra man bliver smittet, til man får symptomer) kan være op til to uger, men er sædvanligvis kortere. 

For en opdateret oversigt over hvilke lande, der er berørte, se Statens Serum Instituts side om Zikavirus.

Læs mere på det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og Kontrols hjemmeside.

Information til sundhedspersonale

Retningslinjer for sundhedspersonale om håndtering af infektion med Zikavirus hos gravide (2. august 2016)