×

EAN-, CVR-nummer og bankoplysninger

Opdateret 3. april 2013
  • CVR-nummer: 12070918
  • EAN-nummer: 5798000363007

Sundhedsstyrelsen er pr. 1. januar 2013 overgået til fælles CVR- og EAN-nummer i stedet for de tidligere anvendte numre i den gamle Sundhedsstyrelse og Lægemiddelstyrelse.

Leverandører, der handler med Sundhedsstyrelsen, skal derfor for alle fakturaer, der fremsendes efter årsskiftet, anvende de nye numre. Hvis de gamle numre forsøges anvendt, vil fakturaerne blive afvist/ikke blive modtaget.

Det nye EAN-nummer er gældende for leverancer til hele Sundhedsstyrelsen, dvs. inkl. embedslægeinstitutionerne og Statens Institut for Strålebeskyttelse.

Der bibeholdes to EAN-numre, som vedrører Sundhedsstyrelsens pulje og tilskudsfinansierede aktiviteter. Dette drejer sig om EAN-numrene:

  • 5798000362161
  • 5798000362147

Hvis du som leverandør er blevet anmodet om at anvende et af disse to EAN-numre, skal du fortsat gøre det efter den 1. januar 2013.

Om EAN-numre

Alle danske virksomheder skal sende deres fakturaer elektronisk til de offentlige myndigheder, de handler med.

EAN-nummeret er en elektronisk adresse, som du skal bruge, når du sender en elektronisk faktura til os.

Udover EAN-nummeret skal den elektroniske faktura indeholde den reference, samt evt. det ordrenummer og vores kontostreng, som vi oplyser, når vi afgiver en ordre.

Læs mere om hvordan du sender en elektronisk regning inkl. svar på en række tekniske spørgsmål.

E-fakturering (Moderniseringsstyrelsens hjemmeside)


Bankoplysninger

Sundhedsstyrelsen er fortsat ved at afklare, i hvilket omfang der vil ske ændringer i bankoplysningerne. Leverandører skal derfor anvende tidligere oplyste bankoplysninger efter 1. januar 2013.

Sundhedsstyrelsen vil hurtigst muligt melde eventuelle ændringer ud.