×

Kontakt

Opdateret 9. oktober 2015

Adresser

Sundhedsstyrelsen

Islands Brygge 67
2300 København S
sst@sst.dk
Tlf. 7222 7400

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1
2300 København S
dkma@dkma.dk
Tlf. 4488 9595

Styrelsen for Patientsikkerhed

Henvendelser om tilsyn og autorisationer:
Islands Brygge 67
2300 København S
sst@sst.dk
Tlf. 7222 7400

Henvendelser om patientklager, erstatningsankesager, international sygesikring og utilsigtede hændelser:
Finsensvej 15
2000 Frederiksberg 
pob@patientombuddet.dk
Tlf. 7228 6600

 

Åbnings- og telefontid

Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen
Mandag - fredag kl. 9.30 - 15.00

Ventetider, når du ringer til Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen:


Styrelsen for Patientsikkerhed:
Mandag - fredag kl. 10 - 14

Åbnings- og telefontid for Embedslægeinstitutionerne