×

Den kliniske basisuddannelse (KBU) for læger

Opdateret 1. februar 2016

Den kliniske basisuddannelse (KBU) er første uddannelseselement i den lægelige videreuddannelse. I KBU bruger du din viden fra universitetet til at være læge.

Efter afsluttet og godkendt KBU kan du søge om tilladelse til selvstændigt virke, som du skal have opnået før du kan få en introduktionsstilling godkendt.

Reglerne om KBU er beskrevet i Bekendtgørelse om lægers kliniske basisuddannelse.

Om tilmelding

Tilmelding til KBU finder sted to gange årligt:

  • I januar/februar måned, med forventet uddannelsesstart i august-oktober måned det samme år.
  • I august måned, med forventet uddannelsesstart i februar-april måned det følgende år.

Hvis du er blevet forhåndsregistreret via universitetet, vil du modtage en e-mail fra Sundhedsstyrelsen om, hvordan du tilmelder dig. Har du ikke modtaget e-mailen, så husk at tjekke dit spamfilter. Tilmelding til KBU kan kun ske én gang.

Valg af forløb

Når du har tilmeldt dig KBU vil du modtage et lodtrækningsnummer og pinkode fra Sundhedsstyrelsen. Lodtrækningsnummeret angiver i hvilken rækkefølge du skal vælge forløb på basislaege.dk.

Tidsplan

Den kliniske basisuddannelse sommeren 2016

Uge 2 - 2016  
  Informationsbrev om tilmelding sendes.
Uge 3 og 4  
  Tilmeldingsskema til KBU sommeren 2016, er tilgængelig på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.
Fredag den 29. januar 2016 Sidste frist for tilmelding til KBU herunder særlig fordeling.
Uge 5  
  Fordelingen af de tilmeldte sendes til regionerne (Dimensionering)
Uge 8  
  Meddelelse om særlige hensyn.
Uge 10  
  Meddelelse om lodtrækningsnummer og pinkode
Valg af forløb
Fredag den 8. april 2016 Basislaege.dk åbner for gennemsyn af KBU-forløbene
Mandag den 11. april 2016 kl. 09.00 Valg af KBU-forløb for særlige hensyn
Mandag den 11. april 2016 kl. 12.00 Valg af KBU-forløb for øvrige