×

Målbeskrivelser i speciallæge­uddannelsen

Målbeskrivelserne angiver de teoretiske og praktisk-kliniske kompetencer, som er nødvendige for at opnå tilladelse til at betegne sig som speciallæge i det enkelte specialer.

Ved udarbejdelse af nye målbeskrivelser skal Sundhedsstyrelsens målbeskrivelsesskabelon anvendes. Specialet udfylder den del af målbeskrivelsen, som er markeret med rødt i skabelonen. 

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet den generelle del af målbeskrivelsen, som ikke indsættes i specialets målbeskrivelse, men henvises til med link.  

Målbeskrivelserne for henholdsvis introduktions- og hoveduddannelsen kan udarbejdes enten i et fælles dokument eller i to forskellige dokumenter. Hvis der vælges ét samlet dokument, skal der dog ske en opdeling af matrixdelen, så der er en tydelig adskillelse mellem hvilke kompetencer, der skal opnås i introduktionsuddannelsen, og hvilke der skal opnås i hoveduddannelsen.

For de intern medicinske specialer skal den fælles grunduddannelse indarbejdes som et selvstændigt afsnit. Sundhedsstyrelsen anbefaler dog, at selve målbeskrivelsen for den fælles grunduddannelse ikke føres ind i dokumentet, men at der i stedet henvises til målbeskrivelsen for denne med et link til Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Se Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen for yderligere oplysninger.

Der vil løbende være behov for revision af målbeskrivelserne dels i henhold til den faglige udvikling i specialerne og dels i henhold til den erfaring der opnås i praksis med uddannelsesforløbene. Sundhedsstyrelsens vejledning beskriver ligeledes proceduren for revision af målbeskrivelserne.

Links til målbeskrivelsen findes under det enkelte speciale. Vær opmærksom på, at der i nogle specialer er flere gældende målbeskrivelser, da tidligere versioner fortsat gælder for visse uafsluttede uddannelsesforløb. Det er de videnskabelige selskaber, der vurderer behovet for revisioner af målbeskrivelsen.

En ny målbeskrivelse træder i kraft, når Sundhedsstyrelsen offentliggør den ændrede målbeskrivelse på Sundhedsstyrelsens hjemmeside dvs. det vil være den sidst daterede målbeskrivelse, der er gældende for nye uddannelsesforløb.

Læger i uddannelsesforløb på tidspunktet for offentliggørelse skal følge overgangsbestemmelserne beskrevet i den nye målbeskrivelse.

De 7 lægeroller

Rapport om lægeroller

Kompetencevurderingsmetoder

Rapport om kompetencevurderingsmetoder

Vejledning

Vejledning om målbeskrivelser og revision af målbeskrivelser

Skabelon for målbeskrivelser

Skabelon for målbeskrivelser

Den generelle del af målbeskrivelsen

Den generelle del af målbeskrivelsen


Målbeskrivelser

Oprettet 1. december 2011, Opdateret 3. august 2015