×

Tilsyn med sundheds­personer

Sundhedsstyrelsen moderniserer tilsynet med sundhedspersoner og fremlagde i september 2014 en handlingsplan.

Handlingsplan

Handlingsplanen skal sikre, at det kommende tilsyn bliver et mere risikobaseret proaktivt tilsyn.

Se handlingsplanen og indsatsområder for 2014 og 2015

Lovforslag

Det lovforslag, der skal bidrage til at realisere tilsynsplanen ved blandt andet at ophæve embedslægebegrebet, er blevet fremsat i Folketinget.

Se lovforslaget, høringssvar og Sundhedsministeriets høringsnotat

Nyheder

Abonnér på nyheder
Vis alle nyheder