×

Side effects and adverse incidents involving blood and blood products

Updated 11 December 2014

The forms for reporting side effects and adverse incidents associated with blood and blood products are only available in Danish:

Bivirkninger og utilsigtede hændelser ved blod og blodprodukter