Rusmidlernes biologi
GHB – fantasy

 

[Forside][Indhold][Bund][Forrige afsnit][Næste afsnit]

GHB – fantasy

Et af de nyere stoffer på det illegale marked er »fantasy«. Mere korrekt hedder stoffet GHB, som er en forkortelse for gamma-hydroxy-butyrat. GHB blev, som så meget andet opdaget ved en tilfældighed for 30 år siden.

I en kort periode blev stoffet brugt som bedøvelsesmiddel. Det blev dog aldrig nogen succes p.g.a. alvorlige bivirkninger i form af kramper og opkastninger. Begge tilstande kan være ubehagelige hvis de optræder i forbindelse med bedøvelse. Specielt opkastning kan være farligt, fordi hosterefleksen er lammet, og dermed kan der løbe mavesyre ned i lungerne. Dette kan medføre en alvorlig lungebetændelse, som næsten ikke er til at behandle, fordi lungevævet er blevet ødelagt af syren. Dette er grunden til at man inden bedøvelse, altid skal være fastende. En person der er bevidstløs skal derfor altid lægges i aflåst sideleje eller på maven så eventuel opkast ikke kan løbe ned i lungerne.

GHB's molekylære opbygning fremgår af figur 6.1. Som det ses minder konstruktionen meget om GABA. Det kan derfor ikke undre at GHB binder sig til GABAA-receptoren og aktiverer denne. Dermed har vi tre forskellige rusmidler som virker på den samme receptor nemlig alkohol, benzodiazepiner og GHB. Det betyder at samtidig brug af mere end et af stofferne øger risikoen for forgiftning. Endelig findes der en vis krydstolerans især mellem alkohol og GHB. Man har således i en periode brugt GHB ved afrusning af alkoholafhængighed, men det gik man bort fra, da det viste sig, at GHB var mere afhængighedsskabende end alkohol.

 

Fig. 6.1. GHB's molekyleformel ses at minde meget om GABA. (9 kb)

 

Fig. 6.1.

GHB's molekyleformel ses at minde meget om GABA.

 

GHB og misbrug

På det illegale marked sælges GHB som en klar væske, der har en let salt smag. Stoffet udøver sin virkning på CNS gennem en påvirkning af GABA systemet. Dette system har som tidligere omtalt en hæmmende funktion på mange områder af hjernen. Resultatet bliver en rus hvor personen oplever et bortfald af hæmninger og dermed en hvis frigørelse. Indre usikkerhed mindskes, sanserne svækkes og ens dømmekraft bliver dårligere. Den samlede tilstand beskrives som en oplevelse af afslappethed, lykke og sensualitet gennem nedsat angst og følelsesmæssige hæmninger. Tilstanden kan på mange måder minde om en let alkoholrus, blot uden de eftervirkninger som alkohol har.

Det interessante er, at nogle personer føler sig mere vågne og veloplagte dagen efter en GHB-rus. Den biologiske forklaring på dette kunne ligge i, at der sker en ophobning af dopamin i neuronerne under rusen. Når GHB's hæmning falder bort dagen efter, vil disse større mængder af dopamin blive lukket ud i den synaptiske spalte. Det postsynaptiske neuron vil dermed blive udsat for en kraftigere stimulation, og dermed opnås en let centralstimulerende virkning.

Brugen af GHB som rusmiddel er forbundet med en vis risiko, specielt fordi det er et bedøvelsesmiddel. En overdosis kan derfor let føre til bevidstsløshed med alle de problemer, det afstedkommer.

GHB-rusen kan være svær at regulere, fordi afstanden mellem rus og forgiftning er lille. Det betyder, at man let kommer til at indtage en overdosis og dermed miste bevidstheden, i og med at GHB er et bedøvelsesmiddel. Desuden kan blandingen af GHB og alkohol være problematisk da begge stoffer virker på GABAA-receptorerne. Der er således risiko for en kraftig hæmning gennem synergisme.

 

[Forside][Indhold][Top][Forrige afsnit][Næste afsnit]

 

Sundhedsstyrelsen Version 1.0 den 15. marts 2000
Denne publikation findes på adressen: http://www.sst.dk/
Copyright (c) Sundhedsstyrelsen