xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Ældre fra 65 år: Anbefaling om ernæring

Ældre over 65 år anbefales at følge De officielle Kostråd fra Fødevarestyrelsen, samt en række supplerende råd til ældre om at få tilstrækkeligt protein, D-vitamin og calcium. Derudover anbefales det, at de fortsætter med at være fysisk aktive.

Opdateret 19 JUL 2023

For mennesker over 65 år, findes der særlige ernæringsanbefalinger. Her skelnes der mellem anbefalinger til raske ældre, der som udgangspunkt skal følge Fødevarestyrelsens Officielle Kostråd, og anbefalinger til svækkede ældre, som bør følge anbefalingerne for kost til småtspisende.

Læs mere om de generelle anbefalinger for ernæring til ældre her.

Fordi risikoen for underernæring og uplanlagt vægttab stiger i takt med at vi ældes, er det vigtigt at have fokus på, hvordan vi bedst forebygger.

Læs mere om både underernæring og find Sundhedsstyrelsens materialer til forebyggelse af underernæring her.

Vi skal være særligt opmærksomme på ernæringsrisikoen hos svækkede ældre. Derfor findes der også særlige anbefalinger om kost til småtspisende, hvor der er fokus på at indtage flere måltider og mere energi- og proteinholdig kost.

Læs mere om de specifikke anbefalinger til småtspisende voksne, herunder ældre, hvor der er fokus på at indtage flere måltider og ekstra fedt og protein.

Webinar - Forebyg uplanlagt vægttab

Webinaret sætter fokus på projektet "I sikre hænder - ernæring" og hvordan man kan forebygge uplanlagt vægttab hos svage ældre, både i hjemmeplejen og på plejehjem, hvis man går systematisk og konkret til opgaven.

Hør bl.a. om Frederiksberg, Aarhus og Sønderborg kommunes erfaringer fra projektet og bliv klogere på, hvordan nyt porcelæn og køkkenpersonalets deltagelse i plejens tavlemøder konkret har gjort en forskel for de ældres vægtstatus og om forskning i de 80-åriges proteinindtag.

Webinar - Forebyg uplanlagt vægttab

 


Underernæring: Opsporing, behandling og opfølgning af patienter og borgere i ernæringsrisiko

 


Erfaringsopsamling om tværfaglige ernæringsindsatser i ældreplejen