xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Svangreomsorgen

Svangreomsorg er det samlende begreb for sundhedsvæsenets indsats i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel. Sundhedsstyrelsens har udarbejdet en række anbefalinger for svangreomsorgen, og udgiver løbende vejledninger og materialer til brug for sundhedsvæsenets arbejde med gravide og fødende.

Opdateret 18 APR 2023

Formålet med sundhedsvæsenets svangreomsorg er at bidrage til, at mor og barn får så godt et forløb som muligt. Derfor er der tre gennemgående principper i Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen:

  • at graviditet, fødsel og barselsperiode er en normal livsproces 
  • at sundhedsvæsenets indsats også omfatter sundhedsfremme og forebyggelse
  • at der ydes en indsats, der tager udgangspunkt i den enkelte gravides behov og ønsker.