xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Supplerende rådgivning til personer med kønsidentitetsforhold

Et af initiativerne fra LGBT+ handlingsplanen 2022-2025 er et projekt om supplerende rådgivning til mennesker med uoverensstemmelse mellem fødselstildelt køn og kønsidentitet. Midler til rådgivningstilbuddet udbydes via en pulje fra Sundhedsstyrelsen.

Opdateret 12 JAN 2023

Fra brugernes side er der en bekymring for, at man ikke får tilbudt den ønskede kønsmodificerende behandling, hvis man fortæller om sin tvivl. På baggrund af dette etableres et rådgivningstilbud, som er uafhængigt af det sundhedsfaglige tilbud, der varetager den sundhedsfaglige udredning og den kønsmodificerende behandling. Rådgivningstilbuddet skal ikke være en parallel til det eksisterende behandlingstilbud i sundhedsvæsenet, men skal kunne give rum til refleksion og rådgivning ift. andre problemstillinger end de rent sundhedsfaglige.

Projektet om supplerende rådgivning af personer med kønsidentitetsforhold projektet er en videreførelse af et pilotprojekt fra 2019-2021. De afsatte midler blev i december 2019 udmøntet via en pulje til projektet ’Safespace – supplerende professionel samtalestøtte til transpersoner’, og blev varetaget af Huset for Krop, Køn og Seksualitet. Rådgivningstilbuddet løb i perioden februar 2020 til november 2021, og blev afsluttet med en evaluering af projektet.

I regi af den nye pulje fra LGBT+ handlingsplanen 2022-2025 er de afsatte midler i september 2023 blevet udmøntet til projektet ’Transitionstanker’. Rådgivningstilbuddet bliver varetaget af LGBT+ Danmark i 2024 og 2025.

Læs mere om puljerne her:

Pilotprojekt om supplerende rådgivning af transkønnede 

Pulje: Supplerende rådgivning af personer med kønsidentitetsforhold