xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Nye tal om kræft

På foranledning af Kræftstyregruppen har en arbejdsgruppe nedsat af Sundhedsstyrelsen udarbejdet rapporten ”Kræft i Danmark. Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse”.

Opdateret 24 APR 2019

Rapporten indeholder status og anbefalinger for de eksisterende centrale registre og kliniske kvalitetsdatabaser. Desuden beskrives kræftudviklingen i Danmark, og for udvalgte kræftformer er der foretaget sammenligninger med de øvrige nordiske lande.

Der observeres generelt set forholdsvis små udsving i den sygehusbaserede overlevelse i perioden 1997-2004. Oplysningerne for 2004 er foreløbige og skal fortolkes varsomt. Dog bemærkes en forbedret overlevelse hos kvinder, hvad angår brystkræft, æggestokkræft og lungekræft. Hos mænd er overlevelsen for endetarmskræft forbedret. Forbedringen for de nævnte sygdomme er signifikant for 1-års overlevelsen hos 2003-04-kohorten sammenlignet med 1997-98-kohorten.

Der observeres over samme periode tendens til forbedret overlevelse hos mænd hvad angår lungekræft. For endetarmskræft er der tendens til forbedret overlevelse hos kvinder.

For de øvrige kræftformer er overlevelsen stort set uændret for 2003-04-kohorten sammenlignet med 1997-98-kohorten.

Opgørelserne af sygehusbaseret overlevelse og befolkningsbaseret overlevelse er ikke sammenlignelige.

Kræft i Danmark - Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse 2005