xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

ADHD

ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Symptomerne på ADHD er hyperaktivitet og indre rastløshed, impulsive handlinger og problemer med opmærksomhed og koncentration.

Opdateret 28 OKT 2021

ADHD er en psykisk lidelse, der giver børn, unge og voksne problemer med opmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet. Der findes også en variant af lidelsen, som kaldes ADD, hvor der særlige er opmærksomheds- og koncentrationsbesvær uden hyperaktivitet.

ADHD påvirker i forskelligt omfang hjernens evne til at regulere opmærksomheden, aktivitetsniveauet (der kan være for højt eller for lavt) og impulskontrollen.

Mennesker med ADHD har således ofte svært ved at regulere deres adfærd i forhold til den situation, de er i. Det betyder bl.a., at det ofte vil være svært for mennesker med ADHD at organisere, planlægge og gennemføre aktiviteter, særligt aktiviteter, der kræver vedholdenhed og koncentration. Symptomer på ADHD er ofte til stede før 7 års alderen, og kan karakteriseres ved adfærdsmæssige symptomer i form af opmærksomhedsproblemer (fx at have svært ved at opretholde opmærksomhed på leg eller skoleopgaver), hyperaktivitet (fx have svært ved at sidde stille) og impulsivitet (fx have svært ved at vente på tur eller afbryde under samtale med andre). Patienter med ADHD har også en følelsesmæssig instabilitet, der gør at de hyppigt udvikler angst eller depression.

ADHD er en udviklingsforstyrrelse, og det vides ikke, hvad der forårsager ADHD, men forskning tyder på, at det er en kombination af biologi, miljø.

Læs mere om ADHD

ADHD-foreningen

ADHD, symptomer og tegn - Patienthåndbogen på sundhed.dk

Sundhedsstyrelsens udgivelser om ADHD

ADHD hos børn, unge og voksne, Månedsbladet Rationel Farmakoterapi  9, 2011

Vedligeholdelsesbehandling af børn og voksne med ADHD, Månedsbladet Rationel Farmakoterapi 1, 2016

Børn og unge

National klinisk retningslinje for udredning og behandling af ADHD hos børn og unge

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge - faglig visitationsretningslinje

Forløbsprogram for børn og unge med ADHD

National evaluering af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser

ADHD hos børn og unge - en fortsat udfordring, Månedsbladet Rationel Farmakoterapi  6, 2014

Voksne

National klinisk retningslinje for udredning og behandling af ADHD hos voksne

Udredning og behandling af voksne med ADHD - faglig visitationsretningslinje