xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Autisme

Opdateret 28 OKT 2021

Autisme eller autisme spektrum forstyrrelser er en medfødt udviklingsforstyrrelse. Kernesymptomerne er udfordringer i forhold til socialt samspil, kontakt og kommunikation med omverdenen. Mennesker med autisme kan have svært ved at sætte sig ind i andre menneskers tanker og følelser. Symptomerne optræder med varierende sværhedsgrad og kan ses på et spektrum fra lette til svært invaliderende symptomer.

Autisme viser sig allerede i barndommen og har konsekvenser for barnets evne til kommunikere med sine forældre og have socialt samspil med andre børn. I mange tilfælde vil der også være sprogforstyrrelser, både for det talte og det forståede sprog, og nogle med en autisme spektrum forstyrrelse følger ikke et alderssvarende udviklingsniveau.

Det findes forskellige typer af autisme f.eks. infantil autisme, atypisk autisme og hvad der tidligere blev kaldt for Aspergers syndrom. De forskellige diagnoser har varierende sværhedsgrad, ligesom der også kan være store individuelle forskelle.

Læs mere om autisme

Psykiatrifonden

Socialstyrelsen

Autismeforeningen

Sundhedsstyrelsens udgivelser om autisme

NKR: Behandling af autismespektrum­forstyrrelser