xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Vi skaber læring på tværs af kommuner

7 Nordsjællandske kommuner har arbejdet med erfaringsudveksling på tværs af kommunerne med fokus på det nærværende møde med borgere og pårørende. Det er sket gennem læringsseminarer og møder på tværs.

Projekt Nye veje til at styrke det nærværende møde med borgere og pårørende i praksis er bygget op om temaet det nærværende møde, men kommunerne har valgt forskellige indgang til temaet. Hørsholm Kommune er projektansøgninger på vegne af 7 nordsjællandske kommuner. Nogle har borgerne i fokus - andre de pårørende. De fleste arbejder på plejehjem, men der er også indsatser målrettet rehabilitering og hjemmepleje. Nogle tilbud er private og de fleste er kommunale. Med 7 deltagende kommuner er det dermed blevet til en mangfoldighed af forskelligartede projekter, som rummer stor mulighed for gensidig læring. Så det nærværende møde har også vist sig at have betydning i mødet mellem medarbejderne fra forskellige enheder.

Et kerneelement i projektet er læring på tværs af kommuner. Det sker dels gennem månedlige møder med læringsagenter og lokale projektledere, dels gennem 3 læringsseminarer med op til 100 deltagere bestående af ledere og medarbejdere fra de 7 kommuner. Der er afholdt et i oktober 2021 og igen marts og maj 2022.


De tre læringsseminarer

Det første læringsseminar havde fokus på inspiration udefra og fælles forståelse af projektet. Her deltog der også brugere og pårørende samt seniorrådsrepræsentanter.

 

Det andet læringsseminar havde fokus på at erfaringsudveksle omkring projekterne – præsentationer med feedback, galleri med citater og fordybelse i temaer, som de selv havde valgt forinden. Samtidig blev der sat fokus på det kropslige nærvær, og hvordan man går ind i mødet med den anden.

 

Tredje læringsseminar blev der givet plads til erfaringsudveksling mellem enheder, der arbejdede med samme omdrejningspunkt, hvor der var plads til fordybelse. Senere var der plads til, at hver enkelt kunne reflektere over, hvad de havde fået ud af projektet.

På alle læringsseminarer har deltagerne taget noget med hjem – ikke det samme men noget forskelligt, hvilket et varieret program har givet plads til. Samtidig er der fra gang til gang sket en tilpasning af programmet ud fra tilbagemeldingerne fra deltagerne.

Når vi sætter 100 medarbejdere og ledere fra ældreplejen sammen, så summer det lynhurtigt af tanker og ideer. Det, der kendetegner læringsseminarene er en stor lyst og vilje til at engagere sig i hinandens verden. Det er åbenlyst, at de ser det som en gave at have tid til dialog og refleksion i en anden ramme end de plejer. De er ikke forpligtede på et bestemt resultat, men alle tager noget med derfra, som de kan arbejde videre med. Projekterne har vi erkendt er ikke 1:1 overførbare fra kommune til kommune, men der er metoder og tilgange, som inspirerer på tværs af kommuner. Ikke mindst så hører vi, at medarbejderne er stolte over, at det er dem, der for en gang skyld er eksperterne. Det forstærker arbejdsglæden.

Værdien i et lærende fælleskab

  • Værdien af at sparre med og lære af ligesindede fagfælder på tværs af enheder.
  • Betydningen af at få lov til at tage en dag ud af kalenderen med tid til fordybelse i sit fag kan ikke undervurderes – det motiverer, engagerer og forstyrrer positivt, men er svært at finde plads til i driften.
  • Muligheden for læringscirkler er mangfoldige – mellem afdelinger på et plejecenter, mellem plejecentre i kommunen, hen over vagthold, mellem kommuner.
  • Relationer mellem mennesker gør det nemmere at tage kontakt og videndele efterfølgende.

Opdateret 21 JUN 2022