xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Uddannelse

I enheden varetages administration og udvikling af kvaliteten i uddannelserne til speciallæge og specialtandlæge samt videreuddannelse for sygeplejersker. I enheden behandles også ansøgninger om eksperimentel behandling og højt specialiseret behandling i udlandet.

Steen Dalsgård Jespersen, enhedschef (t.o.m. 30. september 2022, derefter vicedirektør)

Steen Dalsgård Jespersen

stdj@sst.dk, tlf. 21 20 72 26, habilitetserklæring

Steen Dalsgård Jespersen har været chef for enheden Uddannelse fra november 2020.

Steen er født i 1970, uddannet sygeplejerske fra 1994, Master of Public Health (MPH) fra 2002 og Master of Public Administration (MPA) fra 2014. Steen har tidligere været ansat i Sundhedsstyrelsen fra 2003-2005 for at arbejde med nationale kvalitetsudviklingsinitiativer. Igen fra 2009-2015 var Steen ansat – først som chefkonsulent og siden sektionsleder med faglige ledelsesopgaver bl.a. inden for kræftområdet, det primære sundhedsvæsen og tværsektorielt samarbejde.

 

Claus Malta Nielsen, sektionsleder (t.o.m. 30. september 2022, derefter konstitueret enhedschef) 

clmn@sst.dk

Claus Malta Nielsen har været sektionsleder i enheden Uddannelse siden oktober 2021.

Claus er født i 1965, uddannet læge fra Københavns Universitet og speciallæge i Almen Medicin fra 2001. Claus har også en uddannelse som kaptajn i hæren.

Claus har tidligere arbejdet som læge, bl.a i Grønland og i Nordsøen. Inden han kom til Sundhedsstyrelsen i 2018, har Claus arbejdet i 10 år som kommunallæge og som lektor i socialmedicin ved Københavns Universitet,  hvor han også har forsket i fysiske og sociale effekter af kortvarig, højintensiv fysisk træning af skolebørn.

I Sundhedsstyrelsen arbejder Claus især med rammer og administration af efter-, og videreuddannelse inden for sundhedsvæsenet.

Opdateret 22 SEP 2022