xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Når du skriver til Sundhedsstyrelsen

Journalisering

Din henvendelse bliver gemt på en sag i Sundhedsstyrelsens elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem. 

Vi gemmer din henvendelse i overensstemmelse med offentlighedslovens § 15 og arkivlovens §§ 8, 12 og 13. 

Aktindsigt og forskning

Vi gør opmærksom på, at dit navn og mailadresse i nogle tilfælde kan blive udleveret i forbindelse med en aktindsigt. Du kan læse mere om at søge aktindsigt:

Aktindsigt - Sundhedsstyrelsen 

Hvis du oplyser dit telefonnummer eller adresse, bedes du også oplyse, hvis du har hemmelig adresse og telefonnummer. Oplysninger om hemmelig adresse og telefonnummer udleveres ikke i forbindelse med aktindsigt. 

Vi gør ligeledes opmærksom på, at vi i enkelte tilfælde kan udlevere din henvendelse med navn og mailadresse til konkrete forskningsprojekter.  I den forbindelse vil dine personoplysninger blive behandlet fortroligt, og det vil ikke være muligt at identificere dig ud fra forskningsresultaterne.

I forbindelse med aktindsigter videregiver vi personoplysninger i overensstemmelse med offentlighedslovens regler. Til brug for forskning videregives personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelseslovens § 10, stk. 1 og 2 og databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra j, jf. art. 89, stk.1.

Gå til offentlighedsloven

Opdateret 24 SEP 2021