xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Du kan som læge i almen praksis være med til at forbedre formidlingen af nationale anbefalinger på lægemiddelområdet

Indsatser for Rationel Farmakoterapi (IRF) i Sundhedsstyrelsen undersøger i løbet af de næste par måneder læger i almen praksis’ behov for formidling af Sundhedsstyrelsens anbefalinger på lægemiddelområdet. Det sker i samarbejde med analyseinstituttet Epinion, der indsamler data fra læger i almen praksis for IRF i Sundhedsstyrelsen. Hjælp os med at blive skarpere ved at besvare spørgeskemaet fra Epinion.

Sundhedsstyrelsen arbejder for at fremme rationel brug af lægemidler – både i valget af lægemiddel, og når et fravalg er det bedste valg. Vores anbefalinger på lægemiddelområdet sker via forskellige kanaler, blandt andet Månedsbladet Rationel Farmakoterapi og Seponeringslisten.

Vi vil gerne blive endnu bedre til at formidle de nationale anbefalinger på lægemiddelområdet og undersøger derfor behovet hos læger i almen praksis. Det hjælper analyseinstituttet Epinion os med. I løbet af vinteren er der blevet sendt spørgeskemaer ud til læger i almen praksis. Nogle almen praksisser er blevet ringet op af Epinion med henblik på at oplyse arbejds-mailadresser på læger i almen praksis. Det er selvfølgelig helt frivilligt om, du som læge i almen praksis ønsker at deltage i undersøgelsen.

Når der er resultater fra undersøgelsen, vil de blive lagt ud her på hjemmesiden.

Kontakt:
Chefkonsulent Solveig Forberg, sofn@sst.dk 

Om dataindsamlingen og lovgrundlaget for den

Sundhedsstyrelsen er dataansvarlig for projektet. Databehandlere på projektet er Epinion (indsamling af kontaktoplysninger). Praksissens oplysninger vil aldrig blive brugt til formål, der er uforenelige med det oprindelige indsamlingsformål. Alle oplysninger behandles fortroligt, og dit svar vil ikke kunne genkendes i projektets formidling.

Lovgrundlaget for at gennemføre undersøgelsen er sundhedsloven. Lovgrundlaget for behandlingen af de indsamlede data er databeskyttelsesforordningen. Vi sletter anonymiserer besvarelser og slette praksissens kontaktoplysninger senest tre måneder efter undersøgelsen er afsluttet. Du kan få mere information om praksissens rettigheder ved at følge linket her eller ved at kontakte dataansvarlige på databeskyttelse@sum.dk. Hvis klinikken udleverer kontaktoplysningerne, vil de alene blive anvendt til at sende invitations- og påmindelsesbreve til en spørgeskemaundersøgelse om oplevelse med Indsatser for Rationel Farmakoterapi (IRF).
Opdateret 10 JAN 2022