xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Det Nationale Råd

Ved etableringen af Videnscenter for værdig ældrepleje i 2018 blev der nedsat et nationalt råd, som skal rådgive og vejlede videnscentret om dets aktiviteter. Rådet består af repræsentanter fra centrale aktører og organisationer på ældreområdet.

Medlemmer af Det Nationale Råd

Formand: Søren Brostrøm, direktør, Sundhedsstyrelsen.

Medlemmer med repræsentanter pr. oktober 2020:

Navn  Titel 
Birgitte Vølund
Formand, Alzheimerforeningen
Mette Feifer
Markedsdirektør, Dansk Erhverv
Camilla Hersom
Vicedirektør, Danske Regioner
Trine Toftgaard Lund
Sekretariatschef, Danske Ældreråd
Grete Christensen
Formand / suppl. Dorthe Danbjørg, næstformand, Dansk Sygeplejeråd (DSR) 
Tina Nør Langager
Formand, Ergoterapeutforeningen. Repræsentant for Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter
Torben Klitmøller Hollmann
Sektorformand social og sundhed, FOA
Christian Harsløf
Direktør, Digitalisering, sundhed og ældre / Hanne Agerbak, kontorchef, Sundhed og Ældre, KL
Arne Nikolajsen
Direktør for Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune
Gitte Østergaard
Adm. direktør, Ældre - og Handicapforvaltningen, Odense Kommune
Ida Kock Møller
Afdelingschef, Sundhed, pleje og omsorg, Albertslund Kommune
Jesper Brink Svendsen
Medlem af bestyrelsen i Lægeforeningen, Lægeforeningen
Verne Pedersen
2. forbundsnæstformand, Socialpædagogerne
Anette Lykke Petri
Direktør, Styrelsen for Patientsikkerhed
Ghita Parry
Formand, Kost og Ernæringsforbundet. Repræsentant for  Sundhedskartellet 
Benjamin Haslund-Krog
Kontorchef, Social- og Ældreministeriet
Bjarne Hastrup
Direktør, Ældre Sagen
Arne Rolighed
Selvstændig
Christine E. Swane
Direktør, Fonden Ensomme Gamles Værn
Inge Christensen
Direktør, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Se habilitetserklæringer for medlemmer af rådet

Opdateret 10 AUG 2022