xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: Følgevirkninger efter operation for brystkræft

Den nationale kliniske retningslinje for følgevirkninger efter operation for tidlig brystkræft omhandler forebyggelse, behandling og genoptræning af funktionsnedsættelse i skulder og arm samt armlymfødem hos voksne operereret for tidlig brystkræft.

ANBEFALINGER/RETNINGSLINJER 28 MAJ 2015

De evidensbaserede anbefalingerne i retningslinjen berører bl.a. strukturering af træningsprogrammer, fordele ved styrketræning til forskellige patientgrupper, brug af kompressionsærmer samt kompleks lymfødembehandling.

Formålet med den nye retningslinje er at højne og ensarte kvaliteten af både forebyggelse og behandling af følgevirkninger efter brystkræft i Danmark. Det er samtidig vigtigt at understrege, at retningslinjen kun omfatter udvalgte elementer og kan således ikke stå alene, men skal ses i sammenhæng med øvrige vejledninger og anbefalinger på området.

Retningslinje

National klinisk retningslinje for følgevirkninger efter operation for tidlig brystkræft (pdf)

National klinisk retningslinje for følgevirkninger efter operation for tidlig brystkræft (magicapp.org)

Quick guide

Quick guide (dansk version)

Quick guide (English version)

Kommissorium

Kommissorium

Høring

Høringsportal

Baggrundsmateriale

Kvalitetsvurderinger

AMSTAR

AGREE

Risk of bias

PICO 1 (pdf)

PICO 1 (RevMan5)

PICO 5 (pdf)

PICO 5 (RevMan5)

PICO 7 (pdf)

PICO 7 (RevMan5)

PICO 8 (pdf)

PICO 8 (RevMan5)

Søgestrategi

Søgeprotokol for guidelines

Søgeprotokol for sekundær litteratur

Søgeprotokol for primær litteratur