xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: Psoriasis

Den nationale kliniske retningslinje omhandler udvalgte sundhedsfaglige indsatser ved behandlingen af patienter med psoriasis vulgaris.

ANBEFALINGER/RETNINGSLINJER 16 MAR 2016

De evidensbaserede anbefalinger i retningslinjen berører flere forskellige behandlingsformer såsom topikal behandling, lysbehandling og systemisk behandling samt klimaterapi. Desuden rummer retningslinjen anbefalinger om opsporing af psoriasisgigt og risiko for udvikling af hjertekarsygdomme.

Formålet med den nye retningslinje er at højne og ensarte kvaliteten af sundhedsfaglige indsatser ved behandlingen af patienter med psoriasis. Retningslinjen omfatter udvalgte indsatser og kan således ikke stå alene, men skal ses i sammenhæng med øvrige vejledninger og anbefalinger på området.

Retningslinjen er genvurderet i 2019

Sundhedsstyrelsen vurderer på baggrund af tilbagemeldinger fra faglige selskaber, om gældende NKR skal opdateres. Der er på nuværende tidspunkt ikke behov for opdatering af retningslinjens anbefalinger. Retningslinjen er derfor genpubliceret i en opdateret version, hvor det fremgår under hver enkelt anbefaling, at det er vurderet, at det ikke var nødvendigt at opdatere anbefalingen i 2019.

Retningslinje

National klinisk retningslinje for psoriasis (pdf)

National klinisk retningslinje for psoriasis (magicapp.org)

Quick guide

Quick guide

Kommissorium

Kommissorium

Høring

Høringsportal

Baggrundsmateriale

GRADE evidensprofiler

Evidensprofiler indgår samlet i retningslinjen.

Kvalitetsvurderinger

AMSTAR PICO 4

AMSTAR PICO 9

AGREE

Metaanalyser og risk of bias

PICO 2 (pdf)

PICO 3 (pdf)

PICO 4 (pdf)

PICO 9 (pdf)

Søgestrategi og flowcharts

Søgebeskrivelse

Søgeprotokol for guidelines (opdateret 2019)

Søgeprotokol for guidelines

Søgeprotokol for sekundær litteratur

Søgeprotokol for primær litteratur

Flowcharts