xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: Behandling af hjernemetastaser

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en opdateret national klinisk retningslinje for behandling af hjernemetastaser.

ANBEFALINGER/RETNINGSLINJER 23 APR 2018

Denne nationale kliniske retningslinje er en opdateret version af den tidligere udgivne nationale kliniske retningslinje for behandling af hjernemetastaser fra 2014.

At Sundhedsstyrelsen har valgt at opdatere den nationale kliniske retningslinje for behandling af hjernemetastaser skyldes, at lokalbehandling (stereotaktisk strålebehandling) er blevet mere udbredt i behandlingen af hjernemetastaser siden 2014, samt at arbejdsgruppen vurderede, at der var kommet ny forskningsbaseret viden generelt på dette område.

Formålet med retningslinjen er at give vidensbaserede nationale anbefalinger til behandling af patienter med hjernemetastaser. Retningslinjen har fokus på, hvilke onkologiske og neurokirurgiske behandlinger der er aktuelle for patientgrupperne, samt hvilke faktorer der skal lægges vægt på, når man vælger en specifik behandling for den enkelte patient.

Retningslinje

National klinisk retningslinje for behandling af hjernemetastaser (pdf)

National klinisk retningslinje for behandling af hjernemetastaser (magicapp.org)

Quick guide

Quick guide (dansk version)

Quick guide (English version)

Høring

Høringsportal

Høringsnotat

Samlede høringssvar inkl. peer reviewsvar

Baggrundsmateriale

Metaanalyser og risk of bias

PICO 1 (opdateret 2018, pdf)

PICO 1 (opdateret 2018, RevMan5)

PICO 2 (2014, pdf)

PICO 3 (2014, pdf)

PICO 6 (2014, pdf)

Søgestrategi og flowcharts

Opdateret søgning på guidelines

Opdateret søgning på PICOs

Flowcharts (2018)

Flowcharts (2014)