xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: Urininkontinens hos kvinder

Sundhedsstyrelsen har opdateret den nationale kliniske retningslinje om behandling af urininkontinens hos kvinder.

ANBEFALINGER/RETNINGSLINJER 15 MAJ 2020

Urininkontinens er et almindeligt problem hos kvinder i alle aldre og kan påvirke livskvaliteten betydeligt hos den enkelte kvinde. For mange kvinder er problemerne med urininkontinens et tabubelagt emne, og undersøgelser viser, at der gennemsnitligt går syv år fra symptomdebut, før kvinden henvender sig til en sundhedsprofessionel vedrørende urininkontinens.

Overordnet har retningslinjen fokus på udredning og behandling af urininkontinens hos kvinder. Retningslinjen er opdateret i 2020, eftersom det blev vurderet at der var kommet ny evidens på udvalgte emner siden den oprindelige publicering i 2016. Opdateringen af retningslinjen har forbedret det videnskabelige grundlag for enkelte anbefalinger og afspejler nu den nyeste viden inden for området.

Retningslinjen indeholder anbefalinger for udvalgte kliniske problemstillinger og kan ikke stå alene, men skal ses i sammenhæng med øvrige retningslinjer, vejledninger, forløbsbeskrivelser mv. på området.

Retningslinje

National klinisk retningslinje for urininkontinens hos kvinder (pdf)

National klinisk retningslinje for urininkontinens hos kvinder (magicapp.org)

Quick guide

Quick guide (dansk version)

Quick guide (English version)

Høring

Høringsnotat

Høringsportal

Samlede høringssvar inkl. peer reviewsvar

Habilitetserklæringer

Habilitetserklæringer

Baggrundsmateriale

Fokuserede spørgsmål

Fokuserede spørgsmål

Kvalitetsvurderinger

AMSTAR

AGREE

Metaanalyser og risk of bias

PICO 1 (pdf)

PICO 1 (RevMan5)

PICO 2 (pdf)

PICO 2 (RevMan5)

PICO 3 (pdf)

PICO 3 (RevMan5)

PICO 5 (pdf)

PICO 5 (RevMan5)

PICO 6 (pdf)

PICO 6 (RevMan5)

PICO 7 (pdf)

PICO 7 (RevMan5)

PICO 8 (pdf)

PICO 8 (RevMan5)

PICO 9 (pdf)

PICO 9 (RevMan5)

PICO 10 (pdf)

PICO 10 (RevMan5)

Søgestrategi og flowcharts

Søgeprotokol for guidelines

Søgeprotokol for primær litteratur

Flowcharts

Kontaktperson

Jeanett Friis Rohde
E-mail: jfrr@sst.dk