xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Anbefalinger for svangre­omsorgen

Anbefalingerne henvender sig bredt til sundhedspersonalet i og uden for sygehuset, især praktiserende læger, jordemødre, obstetrikere, personale på barselsafdelinger og sundhedsplejersker.

ANBEFALINGER/RETNINGSLINJER, LOVGIVNING 15 SEP 2021

Anbefalingerne henvender sig bredt til sundhedspersonalet i og uden for sygehuset, især praktiserende læger, jordemødre, obstetrikere, personale på barselsafdelinger og sundhedsplejersker.

Sundhedsstyrelsen har i 2021 udgivet nye anbefalinger for svangreomsorgen, som erstatter anbefalingerne fra 2013.

Betegnelsen “svangreomsorg” anvendes som et samlet begreb for sundhedsvæsenets indsats i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel.

De gennemgående principper i anbefalingerne er som hidtil, at graviditet, fødsel og barsel er naturlige livsprocesser, at sundhedsvæsenets indsats omfatter sundhedsfremme, forebyggelse og behandling, og at der ydes en differentieret indsats med udgangspunkt i den enkelte gravides ønsker og behov.

Sundhedsvæsenets indsats i svangreomsorgen retter sig mod den gravide, far/partner og barnet.

316 sider

Anbefalinger for svangreomsorgen

Bestil trykt udgave hos Komiten for Sundhedsoplysning (pris 140 kr. + moms og forsendelsesomkostninger)

Afsnit

 1. Baggrund og principper for svangreomsorgen
 2. Tilrettelæggelse af svangreomsorgen
 3. Kontakter før, under og efter graviditet
 4. Sårbare og socialt udsatte gravide
 5. Levevis og risikofaktorer af betydning for graviditeten
 6. Undersøgelse og vurdering af den gravide
 7. Blodsygdomme og immunforsvarsreaktioner
 8. Graviditet og infektioner
 9. Obstetriske problemstillinger
 10. Fødsels- og forældreforberedelse
 11. Fødslen
 12. Observation og behandling af den nyfødte
 13. Barselsperioden
 14. Psykologiske aspekter

Versioner

Version 3: 15. september 2021, redaktion afsluttet august 2021

Version 2: oktober 2013 med rettelse vedr. MFR-vaccination (august 2014) og revideret bilag 4 (september 2014): Graviditet efter MFR-vaccination – rettelse til side 123: Der skal gå 1-3 måneder fra rubella- eller MFR-vaccination til graviditet, jævnfør vaccinens indlægsseddel. Bilag 4 - revideret: kvindelig omskæring (reinfibulation) September 2014: Sundhedsstyrelsen har skærpet de faglige anbefalinger om reinfibulation (sammensyning af omskårne kvinder efter fødsler). Anbefalingerne trådte i kraft den 1. september 2014.

Version 1: 2009