xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Fokusområder i Videnscentret

Fokus i vores arbejde

Vi arbejder med værdig ældrepleje med afsæt i de syv temaer fra værdighedspolitikkerne:

  • Livskvalitet
  • Selvbestemmelse
  • Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng
  • Mad og ernæring
  • En værdig død
  • Pårørende
  • Bekæmpelse af ensomhed.

De syv fokusområder går igen i kommunernes værdighedspolitikker og kvalitetsarbejde.

Vi arbejder med udgangspunkt i teorierne om personcentreret omsorg, systemisk narrativ praksis, aktionslæring, ligesom vi arbejder med faglig refleksion og forskellige forbedringstilgange med henblik på at styrke de lokale kræfter. 

Opdateret 10 AUG 2022