xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Dialogkort til samarbejde mellem pårørende og ældreplejen

Dialogkortene kan hjælpe dig som medarbejder eller leder med at starte eller guide en samtale med en pårørende.

VIDEN OG INSPIRATION 22 JUN 2022

Det er vigtigt, at du og de pårørende får afstemt forventningerne til hinanden. På den måde kan I undgå konflikter og skuffede forventninger – noget, som har stor betydning for borgerens livskvalitet og de pårørendes oplevelse af plejen af deres familiemedlem.

Dialogkortene er blevet til med hjælp fra pårørende til svækkede og syge ældre samt medarbejdere og ledere inden for pleje- og omsorgsområdet til brug i både hjemmepleje og plejeboliger.

Sådan kan du bruge kortene:

Til en samtale med en pårørende: Læg kortene på et bord. Herefter vælger du eller de pårørende et af kortene. Lad den pårørende tale om kortets tema, og brug spørgsmålene på kortet til at spørge yderligere ind.

Se vejledningsfilmen


Til undervisning af medarbejdere i hjemmepleje eller plejecenter: Læg alle kortene på et bord. I skiftes til at trække et kort. Læs spørgsmålene højt og tal om, hvordan I oplever samarbejdet med pårørende.

Se vejledningsfilmen