xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Brugbare byer for seniorer

Sundhedsstyrelsen har udgivet et idékatalog og en værktøjskasse som inspiration til kommunale forvaltninger, organisationer, rådgivere og andre, der arbejder med og har ansvar for vores byer og byrum.

Andelen af mennesker i alderen +65 stiger støt i Danmark og omkring hver 5. borger i Danmark er 65 år eller ældre. I takt med at sammensætningen af befolkningen ændrer sig, er behovet for at udvikle brugbare byer for seniorer højaktuelt.

Sundhedsstyrelsen har i den forbindelse afholdt et webinar om, hvordan man kan gøre byer mere brugbare for seniorer. I webinaret bliver både idékataloget og værktøjskassen præsenteret. Med idékataloget og værktøjskassen kan man bl.a. blive klogere på:

  • hvad der karakteriserer en brugbar by for seniorer
  • hvilke fysiske rammer, der stimulerer et godt hverdagsliv og gode oplevelser i byen for alle borgere og specifikt de +65-årige

I webinaret deltager bl.a. Mads Biering la Cour, enhedschef i Enhed for ældre og demens, Sundhedsstyrelsen, Social- og ældreminister Astrid Krag, Direktør i Danske Seniorer, Katrine Lester m.fl.

Se eller gense webinaret fra d. 29. april 2021

Bag om analysen

Mere end 50 seniorer mellem 65 og 99 år er blevet interviewet. På denne baggrund er der identificeret seks overordnede behov. Der er gennemført interview i både store og små byer i alle landets regioner, og der er foretaget observationer i mange forskellige slags byrum. Analysen baserer sig desuden på litteraturstudier, interview med en lang række eksperter samt en afdækning af fremtidstrends, som er relevante for byudvikling målrettet seniorer.

Materiale

Ud over idékatalog og værktøjskassen er der udarbejdet en folder, som giver et lille indblik i nogle af de temaer og spørgsmål, som er uddybet i de to publikationer. Der er ligeledes produceret en kort animationsfilm, der med citater beskriver de seks overordnede seniorbehov i byen.

Idékataloget og værktøjskassen og det øvrige materiale er udarbejdet med midler afsat i satspuljeaftalen for 2019-2022. Læs mere om satspuljeaftalen.  

Idékataloget 

Værktøjskassen

Folderen 

Se animationsfilmen 

Opdateret 12 JUL 2021