xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Omsorg og nærvær i ældreplejen

Hvordan skaber vi mere omsorg og nærvær for ældre borgere, der modtager pleje? Og hvordan reducerer vi mængden af unødvendig dokumentationskrav, så personalet får mere tid til den enkelte ældre? Med puljen til at styrke omsorg og nærvær for borgere i ældreplejen er der afsat i alt 245 mio. kr. i perioden 2020-2022.

Formålet med puljen er at udvikle og afprøve nye innovative veje til at styrke omsorg og nærvær for borgere i ældreplejen. 

Der er lagt vægt på, at projekterne tager afsæt i og arbejder med en eller flere konkrete udfordringer inden for ældreområdet med potentiale til at skabe forandringer i praksis og overføre erfaringer og fund til resten af landets kommuner. Alle projektkommunerne er forpligtet til at bidrage aktivt til at indsamle og dele viden, erfaringer og centrale fund fra projektet gennem hele projektperioden. Formålet er afsøge projekternes potentialer for andre kommuner og for at understøtte fælles videndeling og inspiration mellem projektkommuner. Projekterne kan følges på Sundhedsstyrelsens platform, der er oprettet til formålet.  

Læs mere om puljen

Opdateret 07 OKT 2021