xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Læringsforløb ved tilsyn med påbud

Opfølgnings- og læringsforløb er et nyt tiltag for rejseholdet i Videnscenter for værdig ældrepleje. Man kan ikke søge om disse forløb, der fra den 1. juli 2021 er obligatoriske ved tilsyn med påbud fra Styrelsen for patientsikkerhed.

De obligatoriske opfølgnings- og læringsforløb – kort kaldet OLF – følger af de ændrede regler for Ældretilsynet ved Styrelsen for patientsikkerhed (STPS). Fra den 1. juli 2021 er Ældretilsynet ført videre, som det blev bestemt ved lov i maj måned.

Samtidig blev det bestemt, at den plejeenhed, der ved tilsyn modtager et eller flere påbud fra STPS, skal have et opfølgnings- og læringsforløb ved Videnscenter for værdig ældrepleje.

Lov nr. 823 af den 7. maj 2021 (ændring af lov om social service)

Formål

Opfølgnings- og læringsforløb er gjort obligatoriske ved påbud fra Ældretilsynet (STPS) ud fra et ønske om:

  • at sikre, at plejeenheden - udover at opfylde målepunkter ved Ældretilsynets opfølgning - fremadrettet arbejder med den faglige kvalitet og kultur på både medarbejder- og ledelsesniveau
  • at der ved påbud derfor samtidig etableres målrettet støtte til faglig læring og udvikling lokalt - for 
  • at sikre en forandrings- og læringsproces, der samlet løfter kvaliteten af den social- og sundhedsfaglige indsats for en mere værdig ældrepleje.

Læringsforløb ved værdighedsrejseholdet

Rejseholdet vil varetage disse forløb med fokus på de metoder og tilgange for en mere værdig ældrepleje, der ligger i regi af Videnscenter for værdig ældrepleje.

Det er erfarne rejseholdskonsulenter fra videnscentret, der sammen med plejeenhedens ledelse lægger et opfølgnings- og læringsforløb tilrette. Det sker ud fra plejeenhedens aktuelle behov for udvikling af kompetencer og læring med afsæt i viden om værdig ældrepleje, personcentreret omsorg, faglig ledelse og generelle erfaringer fra andre af værdighedsrejseholdets forløb. 

Koncept for opfølgnings- og læringsforløb (OLF)

Koncept for opfølgnings- og læringsforløb

Plejeenheder, der modtager et påbud, vil i umiddelbar forlængelse af den offentliggjorte tilsynsrapport, blive kontaktet af en rejseholdskonsulent fra Videnscenter for værdig ældrepleje for at aftale et møde for opstart af opfølgnings- og læringsforløbet lokalt.

For at sikre den lokale forankring skal læringsforløbet (OLF) tilpasses til den enkelte plejeenhed, og det vil også omfatte socialfaglig støtte til, at man på stedet kan arbejde målrettet med årsager til påbuddet fra Ældretilsynet.

Fakta om læringsforløbet

  • Et opfølgnings- og læringsforløb foregår typisk over en periode på fire til seks måneder.
  • Forløbet består af en række seminarer for ledere og medarbejdere, både hver for sig og sammen.
  • Mellem seminarmøder afprøver man tiltag for forandringer, der kan skabe forbedringer i praksis.
  • Fokus i læringsforløbet er på længerevarende kulturforandrende processer.
 
Opdateret 18 JUN 2021