xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Demenshåndbøger

Sundhedsstyrelsens Demenshåndbøger har til formål at give konkrete og praksisnære inputs til det social- og sundhedsfaglige arbejde med at sikre god og værdig pleje for mennesker med demens.

Demenshåndbøgerne er målrettet medarbejdere og ledere i hjemmepleje og plejebolig.

Demenshåndbøgerne skal være med til at understøtte en mere ensartet høj kvalitet af indsatserne på tværs af kommuner og regioner i plejen og omsorgen for mennesker med demens.

Der er udgivet følgende håndbøger:

Seksualitet hos mennesker med demens i ældreplejen

Håndbogen præsenterer grundlæggende principper for det faglige arbejde med seksualitet og giver gennem praksisnære cases eksempler på, hvordan man kan arbejde på en personcenteret måde med seksualitet hos mennesker med demens. 

Beboerkonferencen i praksis

Håndbogen om beboerkonferencen i praksis guider jer trin for trin til, hvordan I både forbereder, afvikler og følger op på en Beboerkonference.

Personcentreret omsorg i praksis

Håndbogen om personcentreret omsorg giver en introduktion til, hvordan I med en personcentreret tilgang kan møde mennesker med demens, så I skaber trivsel for dem i hverdagen. Håndbogen er særligt målrettet medarbejdere.

Faglig ledelse i praksis

Håndbogen om faglig ledelse introducerer jer til de grundlæggende ledelsesroller og beskriver, hvordan I kan styrke den faglige ledelse i dagligdagen. Håndbogen er særligt målrettet personer med ansvar for den faglige ledelse i hverdagen.

Palliativ pleje, omsorg og behandling

Håndbogen om palliativ pleje, omsorg og behandling har til formål at hjælpe jer i nogle af de særlige situationer, I kan stå i, i arbejdet med palliative forløb for mennesker med demens. Håndbogen består af tre moduler, som kan anvendes af henholdsvis ledere og medarbejdere.

  • Indsatser
  • Implementering
  • Værktøjer  

Power-Point-redskab med inspiration til undervisning

Noter til Power-Point-redskab med inspiration til undervisning

Metoder til at forstå adfærdsmæssige og psykiske symptomer i praksis

Håndbogen om metoder til at forstå adfærdsmæssige og psykiske symptomer i praksis introducerer jer til en systematisk metode til at forebygge, håndtere og lære af adfærdsmæssige og psykiske symptomer ved demens. Formålet med håndbogen er at støtte jeres arbejde med at fremme trivsel og velbefindende blandt mennesker med demens. Håndbogen henvender sig til både ledere og medarbejdere på ældreområdet og den er inddelt i tre moduler:

  • Indsatser
  • Implementering
  • Værktøjer 

Du kan downloade alle Demenshåndbøgerne nedenfor. Det er ikke muligt at bestille trykte eksemplarer af Demenshåndbøgerne.

Opdateret 25 APR 2019