xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Sansestimuli, indretning og fysiske omgivelser i forebyggelse og håndtering af udadreagerende adfærd i ældreplejen

Som led i handlingsplanen er der sat fokus på, hvordan sansestimuli, indretning og fysiske omgivelser kan understøtte borgernes og medarbejdernes trivsel og tryghed.

Kortlægning

For at øge viden og erfaringer om sansestimuli har Sundhedsstyrelsen afdækket eksisterende viden på området samt indhentet kommunale erfaringer med at arbejde med sansestimuli. Denne kortlægning er blevet udgivet i 2019. Formålet med udgivelsen er at bidrage til det fremadrettede arbejde med at forebygge og reducere udadreagerende adfærd på ældreområdet.

Viden og erfaringer om brug af sansestimuli til at forebygge og reducere udad­reagerende adfærd på ældreområdet

Pulje

I 2019 udmøntede Sundhedsstyrelsen en pulje, hvor kommuner og private leverandører kunne søge om at igangsætte indsatser i forhold til at understøtte borgernes behov for sansestimuli. Kommuner og private leverandører kan som en del af indsatsen afprøve og opsamle erfaringer i forhold til borgere med demens, som har særlige behov for tilpasset stimuli.

Pulje til 'Indretning og fysiske omgivelser til at forebygge udadreagerende adfærd'

Opdateret 27 DEC 2022