xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Miljø og sundhed

Miljø og sundhed omfatter effekter på mennesker ved udsættelse for kemiske, fysiske, biologiske og psykosociale faktorer.

Påvirkningerne fra disse miljøfaktorer sker hovedsageligt gennem luft, jord, vand og fødevarer, på arbejdspladser og i boliger og institutioner – påvirkninger, som i et samspil med arveanlæg, levekår og livsstil har betydning for helbredet. Læs mere om:

Hudallergener

Indeklima

PFAS

Luftforurening

Hygiejne

Støj

Formidlingsbladet Miljø og sundhed

Formidlingsbladet Miljø og sundhed udgives af Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø og Sundhed.

Sundhedsstyrelsen deltager også i udvikling af arbejdet med miljø og sundhed internationalt i regi af WHO

Opdateret 16 OKT 2019